AUSTRALIANKELPIE (AUSTRALIAN KELPIE) FCI:n ryhmä 1 Rotukoodi 293

KÄYTTÖTARKOITUS: Lammaskoira
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsin- paimenkoirat).
Alaryhmä 1 lammaskoirat. Käyttökoetulos vaaditaan.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Kun laajat maa-alueet Australiassa, Uuden Etelä- Walesin ja Victorian osavaltioissa saatiin käyttöön , lampaiden määrä kasvoi rajusti. Muutamat tilat olivat kooltaan yli kaksi miljoonaa eekkeriä ja niillä vaelsi yli neljännesmiljoona lammasta. Näin laajoilla alueilla laumojen paimentaminen - jota alun perin hoitivat rangaistusvangit - kävi epäkäytännölliseksi, joten alueet rajat- tiin piikkilanka-aidoilla ja lampaiden annettiin kulkea siellä vapaina. Tällöin kävi tarpeelliseksi kehittää paimenkoiria, jotka pystyivät paimentamaan lammaslaumoja Australian karuissa olosuhteissa, missä haasteena olivat kuumuus, vaikea maasto, hiekkamyrskyt ja valtavat maa-alueet. Näistä syistä kehitettiin kelpie, joka on väsymätön työkoira kaikkein kuumimmissa ja pölyisimmissäkin olosuhteissa ja kykenevä hoitamaan monen miehen työn. Kuten monen muunkin rodun, myös kelpien alkuperästä on paljon kiistelty. Selvää kuitenkin on, että se polveutuu Skotlannista tuoduista koirista, jotka olivat väriltään mustia ruskein merkein (black & tan), keskikokoisia ja collietyyppisiä, ja niillä oli pitkä karva ja puolipystyt korvat. Joukossa oli myös muita collietyyppisiä koiria, jotka olivat sileäkarvaisia ja pystykorvaisia. Näiden koirien pentueissa oli myös punaisia (maksanruskeita) yksilöitä.

YLEISVAIKUTELMA: Ketterä, toimelias, tasapainoinen, lihaksikas, kova kuntoinen ja notkearaajainen koira, joka antaa vaikutelman väsymättömästä työkyvystä. Ei saa vaikuttaa millään tavoin hennolta.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus mitattuna rintalastan kärjestä istuinluun kärkeen on suurempi kuin säkäkorkeus, su hteessa 10:9.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Erittäin tarkkaavainen, innokas ja hyvin älykäs, luonteeltaan sävyisä, sopeutuvainen ja väsy mättömän tarmokas. Erittäin uskollinen ja työssään tunnollinen. Luontainen taipumus lampaiden paimentamiseen sekä maastossa että pihapiirissä. Kaikki muut kuin työkoiramaiset rakenne- ja luonnepiirteet ovat epätyypillisiä.

PÄÄ: Sopusuhtainen koiran kokoon nähden. Pään muoto ja ääriviivat antavat melko kettumaisen ilmeen, jota mantelinmuotoiset si lmät pehmentävät.
Kallo: Hieman pyöristyvä ja korvien välistä leveä. Otsan profiili suora.
Otsapenger: Selvästi erottuva.
Kirsu: Kirsun väri sointuu karvapeitteen väriin.
Kuono: Kuiva ja meislautunut, mieluiten hieman kalloa lyhyempi.
Huulet: Tiiviit ja kuivat, eivät löysät.
Leuat / hampaat / purenta: Hampaat terveet, voimakkaat ja säännöllisessä rivissä. Leikkaava purenta, alaetuhampaat hieman yläetuhampa iden takana niitä kevyesti koskettaen.
Posket: Otsaa kohti pyöristyvät, eivät karkeat eivätkä ulkonevat.
Silmät: Keskikokoiset ja mantelinmuotoiset, selväpiirteiset, ilmeeltään älykkäät ja innokkaat. Väriltään ruskeat, karvapeitteen väriin sointuvat. Sinisillä koirilla sallitaan vaaleammat silmät.
Korvat: Pystyt ja teräväkärkiset, kohtuullisen kokoiset. Korvalehdet ohuet mutta tyvestään vahvat. Etäällä toisistaan ja ulospäin suuntautuneet, korvalehden ulko- reuna hieman kaartuva. Korvan sisäpuoli hyvin karvoittunut.

KAULA: Keskipituinen, voimakas, hieman kaartuva ja sulavasti lapoihin liittyvä. Ei löysää kaulanalusnahkaa. Karva muodostaa kohtalaisen kaulurin.

RUNKO:
Ylälinja: Kiinteä ja vaakasuora.
Lanne: Voimakas, syvä ja lihaksikas.
Lantio: Melko pitkä ja viisto. Rintakehä: Syvä, lihaksikas ja kohtuullisen leveä. Hyvin kaareutuvat kylkiluut, pitkä mutta ei tynnyrimäinen rintakehä.

HÄNTÄ: Koiran ollessa rauhallinen häntä riippuu alaspäin hyvin loivalla kaarella. Koiran liikkuessa innostuneena häntä voi kohota, mutta mikään osa hännästä ei koskaan saa ylittää hännän tyven kautta piirrettyä pystysuoraa linjaa. Hännän karva on harjasmainen. Häntä kiinnittyy sulavasti viistoon lantioon ja ulottuu suunnilleen kinnerniveleen.

RAAJAT/ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Lihaksikkaat, luustoltaan vahvat mutta ei raskaat. Edestä katsoen suorat ja yhdensuuntaiset.
Lavat: Kuivat ja lihaksikkaat, viistot, lapaluiden kärjet lähellä toisiaan sään kohdalla.
Olkavarret: Suorassa kulmassa lapaluuhun nähden.
Kyynärpäät: Eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Välikämmenet: Sivusta katsoen hieman viistot, mikä mahdollistaa joustavat liikkeet ja nopeat käännökset.
Etukäpälät: Pyöreät ja voimakkaat. Päkiät vahvat. Varpaat hyvin kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Lyhyet ja vahvat kynnet.

TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Leveät ja vahvat. Takaa katsottuna raajat kintereestä käpälään suorat ja yhdensuuntaiset, eivät liian lähekkäin ei vätkä liian kaukana toisistaan.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Kintereet: Melko matalat.
Takakäpälät: Pyöreät ja voimakkaat. Päkiät vahvat. Varpaat hyvin kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Lyhyet ja vahvat kynnet.

LIIKKEET: Laajoilla aukeilla työskentelevältä lammaskoiralta vaaditaan lähes rajatonta kestävyyttä, joten kelpien täytyy olla ehdottoman terverakenteinen ja terveesti liikkuva. Sen liikkeet ovat vaivattomat j a väsymättömät ja koiran tulee kyetä äkillisiin käännöksiin nopeassakin vauhdissa. Ravissa raajoilla on taipumus yksijälkisyyteen, mutta koiran seistessä sen raajat asettuvat tukevasti rungon kulmiin.

KARVAPEITE
Karva: Kaksinkertainen karvapeite, jossa lyhyt, tiheä pohjavilla. Peitinkarva on tiivis, jokainen karva on kova, suora ja ihonmyötäinen, jolloin karvapeite on sateenkestävä. Rungon alapuolella raajojen takaosiin asti karvapeite on pitempää ja muodostaa reisissä lähes housut. Päässä (myös korvien sisäpuolella), raajojen etu- puolella ja käpälissä karva on lyhyttä. Kaulassa karva on pitempää ja tiheämpää muodostaen kauluksen. Hännässä on selvä harjas. Liian pitkä tai liian lyhyt karvapeite on virheellinen. Rungossa karvan tulee olla keskimäärin 2 - 3 cm pituista.
Väri: Musta, black&tan, punainen, red&tan, fawn, suklaa ja sininen.

KOKO Säkäkorkeus: Urokset 46-51 cm, nartut 43-48 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luet aan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.


VAKAVAT VIRHEET:
• Löysät lavat
• Taipumus pihtikinttuisuuteen tai länkisäärisyyteen
• Kerivät tai melovat liikkeet
• Jäykät tai rajoittuneet liikkeet

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.

HUOM.
Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria.